Publikationen

300 lat Kosciola Laski


Arystokraci


Dawna DB


Slask przelomu XIX XX


DB wspolne


Exodus DB


Powiat MZ


Przewodnik kulinarny DB


Przez stawy lasy DB


Zmigrod


Ptaki milickich stawow

 Milicki kosciol

Milicz i okolice

Przewodnik po DB

Ziemi Milicka 1945 1978

Wissenschaftliche Abhandlungen * List of published books

 • Kroniki Doliny Baryczy, t.1, I. Kowalski M. Kogut,
  Wyd. Gazety Milickiej, Milicz 1992
 • Kroniki Doliny Baryczy, t.2, I. Kowalski, M. Kogut,
  Wyd. Gazety Milickiej, Milicz 1993
 • Kroniki Doliny Baryczy, t.3, I. Kowalski, M. Kogut,
  Wyd. Gazety Milickiej, Milicz 1993
 • Kroniki Doliny Baryczy, t.4, I. Kowalski, M. Kogut,
  Wyd. Gazety Milickiej, Milicz 1994
 • Kronika Doliny Baryczy, t.5, I. Kowalski, M. Kogut,
  Wyd. Tygodnik Kępiński, Kępno 1995
 • Arystokraci niemieccy w Polsce, I. Kowalski,
  Wyd. Gottwald, Milicz 1996
 • Kronika Doliny Baryczy, t.6, I. Kowalski, M. Kogut,
  Wyd. Tygodnik Kępiński, Kępno 1996
 • Kronika Doliny Baryczy, t.7, I. Kowalski, M. Kogut,
  Wyd. Gottwald, Milicz 1997
 • Żmigród – historia i współczesność, F. v. Hatzfeldt, M. Kogut I., Kowalski, Wyd. Gottwald, Milicz 1998
 • Dolina Baryczy, legendy zabytki kultura, I. Kowalski, Wyd. Gottwald, Milicz 1998
 • Kronika Doliny Baryczy, t.8, I. Kowalski, M. Kogut, Wyd. Gottwald, Milicz 2000
 • Kronika Doliny Baryczy, t.9, I. Kowalski, M. Kogut, Wyd. Gottwald, Milicz 2003
 • Dolina Baryczy – wspólne dziedzictwo/Bartschtal – gemeinsames Erbe, I. Kowalski, K. Kozica, Wyd. Stowarzyszenie Absolwentów I LO, Milicz 2007
 • Die Militscher Gnadenkirche und der Vertrag zu Altranstӓdt/Milicki Kościół Łaski i konwencja w Altranstӓdt, I. Kowalski, Heimatkreisgemeinschaft Militsch-Trachenberg und Stadt Milicz, Milicz 2007
 • Exodus Doliny Baryczy/Exodus des Bartschtals, red. I. Kowalski, Wyd. Urząd Miejski w Miliczu, Milicz 2009
 • Dawna Dolina Baryczy/Altes Bartschtal, I. Kowalski, K. Kozica, Wyd. Urząd Miejski w Miliczu 2010
 • Przewodnik kulinarny po Dolinie Baryczy, red. I. Kowalski, Fundacja Zielona Dolina, Milicz 2010
 • Dolina Baryczy i jej atrakcje. Zamki i pałace z historią. Szlak barokowych kościołów, I. Kowalski, W. Ranoszek, Wyd. NMG Media, Milicz 2010
 • Durch Teiche und Wӓlder vom Bartschtal / Przez stawy i lasy Doliny Baryczy. Stawy Milickie – Park Krajobrazowy ,,Dolina Baryczy” – Lasy Milickie, Fundacja Zielona Dolina, Milicz 2013
 • 300 Jahre der Gnadenkirche in Militsch 1714-2014 / 300 lat Kościoła Łaski w Miliczu, Fundacja Zielona Dolina, Milicz 2014

 

 

Druckfertige Bücher * Books ready to print

 • Schlesien an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Provinz Schlesien unter Oberprӓsident Fürst Hermann von Hatzfeldt in den Jahren 1894 bis 1903
 • Śląsk na przełomie XIX i XX wieku / Prowincja śląska za nadprezydentury Hermanna Hatzfeldta 1894-1903
 • Śląskie rody/ Schlesische Adelsfamilien. Przewodnik subiektywny
 • Księstwo żmigrodzkie / Fürstentum Trachenberg

Bücher, welche unter meiner fachigen aufsicht von anderen autoren geschrieben wurde * Authored books

 • Przewodnik po Dolinie Baryczy, W. Ranoszek, Wyd. Gottwald, Milicz 1999
 • Milicz - przyroda i turystyka/ Milicz – Natur und Tourismus, I. Kowalski, E. Ranoszek, W. Ranoszek, Milicz 2002
 • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, E. Ranoszek W. Ranoszek, Gottwald, Milicz 2003
 • Ptaki Stawów Milickich/Birds of Milicz Ponds/Vӧgel der Militscher Teichen, S. i A. Homan, Milicz 2008

 

 

Wissenschaftliche abhandlungen * Scientific articles

 • Układ sił politycznych na Śląsku na przełomie XIX/XX wieku/ System of political forces in Silesia at the turn of the 19th/20th century, w: Przegląd Historyczno-Politologiczny/Historical-Political Science Review, WSZiF Wrocław 2011
 • Położenie śląskiego rolnictwa i jego wpływ na sytuację polityczną w prowincji w końcu XIX wieku/Position of silesian agriculture and its impact on the political situation in the province in the late 19th century, w: Przegląd Historyczno-Politologiczny/Historical-Political Science Review, WSZiF Wrocław 2012

 

 

 

Übersetzungen * Translated books

 • Maria von Maltzan, Schlage die Trommel und fürchte dich nicht (autobiografia), Ullstein Verlag, Berlin 1995
 • Der Kreis Militsch-Trachenberg an der Bartsch (monografia), Verlagshaus J. C. Erhardt, Springe/Deister - Hannover 1992
2020  © Ireneusz Kowalski