image1 image2 image3 image4 image5 image6

Witam / Willkommen

2015 ikowalski

pl flag dr Ireneusz Kowalski

Urodził się w Miliczu. Studiował politologię, religioznawstwo, wspólnoty europejskie i historię. Absolwent UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego i UMCS w Lublinie. Doktorat z historii Śląska. Tłumaczy z francuskiego i niemieckiego, entuzjasta trójkąta weimarskiego. Wydawca, autor przewodników, monografii, kronik, znawca śląskich rodów arystokratycznych.

Amator wina, armagnaku i whisky oraz krajów ich pochodzenia. Wielbiciel Mozarta. Prowadzi z przyjaciółmi Fundację Frankonia. 

Miłośnik historii sztuki, kolekcjonuje i poddaje renowacji stare meble, obrazy i rzeźby.

pl flag

      

de flag Dr. phil. Ireneusz Kowalski

Ireneusz Kowalski, in Milicz geboren, studierte Politologie, Religionswissenschaft, Europäistik und Geschichte. Absolvent der Universität (UAM) in Poznań, der Universität in Breslau/Wrocław und der Universität (UMCS) in Lublin. Doktorgrad in Schlesiens Geschichte. Übersetzt aus Französisch und Deutsch, Enthusiast des Weimarer Dreiecks. Herausgeber, Author der Reiseführer, der Monografien, der Chroniken, Fachmann für schlesische Adelsfamilien.

Amateur des Weins, des Armagnacs, des Whiskys und der Länder ihrer Herkunft. Liebhaber der Musik von Mozart. Mit seinen Freunden führt die Stiftung Frankonia.

Fachmann für Kunstgeschichte, sammelt antike Mӧbel, Gemӓlde und Skulpturen.

de flag

  

 

 

Potrzebujesz monografii powiatu, gminy, miasta? Napiszemy ją!
Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

 

Nowość / Neu

Prusice 700 lat mini   powiat milicko zmigrodzki w perspektywie historycznej   Dolny Slask podroze z historia okladka
Nowe książki
     
2018 11 27 Ireneusz Kowalski w Radiu Wrocław Kultura   2018 11 27 Dolnośląskie opowieści Kowalskiego
   Wywiady w Radiu Wrocław Kultura

        

 

 

fr je parle français   it parlo italiano   ge ich spreche Deutsch   gb I speak English

 

2020  © Ireneusz Kowalski